BVBA  STUDIEBUREEL ING G MINNE werd in 1986 opgericht door ing. G. Minne.
Sedertdien heeft het bureau 25 jaar ervaring in het ontwerpen en het opvolgen van de uitvoering van technische uitrustingen van gebouwen.
Deze ervaring is te cumuleren met 11 jaar ervaring in de installatie, uitbating en het onderhoud van technische installaties in de ziekenhuissector.
Als eenmansbedrijf is de capaciteit en de grootte van de projecten weliswaar beperkt  maar is er wel het voordeel dat alle ervaring gebundeld is en dat de coördinatie van de verschillende disciplines perfect gebeurt.
Tevens is er geen gat tussen ontwerp en uitvoering omdat zowel het ontwerp als de opvolging van de werken door dezelfde persoon gebeuren. Hierdoor kan beter worden voldaan aan de wensen van de Bouwheer, Architect en andere betrokkenen.
Omdat het aantal uitgevoerde projecten beperkt is, is de relatie met de Klant beter verzorgd en persoonlijker, hetgeen ten goede komt aan het budget omdat de installaties beter beantwoorden aan de noden van de Opdrachtgever zonder het inbouwen van overbodige veiligheden, onnodige voorzieningen, overbodige luxe of overdreven techniciteit.

Het studiebureel in volledig onafhankelijk en staat garant voor een dienstverlening met bijzondere aandacht  voor budget, degelijke onderhoudsvriendeljke installaties, flexibiliteit en kwaliteitszorg.

De belangrijkste visie is om het ontwerp en de installaties op een economische manier te laten voldoen aan de eisen en de noden van de Opdrachtgever, rekening houdend met rationeel energieverbruik, budget en uitvoeringstermijn.

De installaties werden verwezenlijkt zowel in nieuwbouw als renovatie in gebouwen zoals :
- kantoorgebouwen
- openbare gebouwen
- scholen
-sporthallen en zwembaden
- concertgebouwen, schouwburgen en culturele centra
- hotels en keukeninstallaties
- grafische nijverheid
- voedingsnijverheid
- textielnijverheid
- apartementsgebouwen
- benzinestations
- sportterreinen (buitenverlichting)